Vārda dienu šodien svin: Baiba, Barba, Barbara

Arrow
Arrow
Slider

Daudz laimes Tev, Latvija!

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 

Maza mana tēvu zeme

Divu roku platumā.

Mīļa mana tēvu zeme

Divu roku siltumā.

Dziļa mana tēvu zeme

Visa mūža garumā.

             (K.Skujenieks)

Par mājām sauc ēku, kurā mēs dzīvojam, valsti, kuras valodā runājam un kuras tradīcijas mēs ievērojam. Irkatram savas mazās un arī visiem kopīgās mājas – mūsu valsts Latvija.

17.novembra rītā pirmsskolas bērni kopā ar mūzikas skolotāju un audzinātājām dziedāja dziesmas par godu Latvijai, gāja rotaļās, skaitīja dzejoļus par Latviju. Pārrunājām, ka 18. novembrī Latvija svinēs dzimšanas dienu .Latvija- tie esam arī mēs visi, un mums būs svētki. Mudinājām brīvdienā vērot, kā apkārtne saposta svētkiem, un pārrunājām, kā paši grupiņās tiem gatavojāmies.

Visiem sirsnīgi sveicieni mūsu mīļās Latvijas dzimšanas dienā! Atcerēsimies, ka mums citas zemes nav. Mums citu tik lielu svētku nav. Un mums ir tikai tas, kas ir – mūsu ģimenes, draugi, un mēs paši – viens otram. Sirdssiltu mūsu kopīgo māju dzimšanas dienu!

                                                                                                                 Pirmsskolas skolotāja Inga Golubcova

Mārtiņdiena pirmsskolā

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Mārtiņdiena ir nobeigums garam darba ritumam.

Raža savākta, piepildīti apcirkņi un zeme aparta.

Mūsu senči šo dienu svinēja, ejot budēļos. Mārtiņdiena ir jāsvin jautri un priecīgi. Arī mūs rotāja dažādas maskas.

Dziedājām, skandējām tautas dziesmas, gājām rotaļās, jo jautras un līksmas svinības saimei nes svētību, laimi, veselību un auglību.

Bērni mielojās ar pašu ceptiem cepumiem un priecājās par paveikto darbu.

                                                                                                                                      Pirmsskolas skolotāja Iveta Trokša

Eksāmenu un VPD norises laiki

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

1. latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 17. februārim,

                                                      rakstu daļa18. februārī;

2. matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 24. februārī.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek:

1. latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļano 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim,

                                                     rakstu daļa - 17. februārī;

2. matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 25. februārī;

3. dabaszinībās (rakstiski) – 2021. gada 4. martā.

                                 9.klasei eksāmeni notiek:

1. latviešu valodā  (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa - 19. un 20. maijā;

2. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 25. maijā, mutvārdu daļa - 25. un 26. maijā;

3. matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 28. maijā;

4. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 1. jūnijā.

7.-9.klašu izglītojamie!

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Attālinātais mācību process 7.-9.klašu skolēniem pagarināts līdz 6.decembrim!

Viļānu novada dome ir apmaksājusi visiem Dekšāru pamatskolas izglītojamiem mācību platformu uzdevumi.lv. 

 Tiešsaistēs  izmantojam Microsoft Teams  un Zoom saites.

Rudens brīvdienas

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

          Brīvdienas ilgst 1 nedēļu

no 21.oktobra līdz 25.oktobrim.

Pirmdien,28.oktobrī,

1.-6.klašu izglītojamie

atgriežas mācīties skolā,

 

7.-9.klašu izglītojamie

        1 nedēļu

  mācīsies attālināti

 

Par turpmāko informēsim.

Miķelītis klāt!

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Miķeļi ir rudens Saulgrieži. Dainas liecina, ka latvieši rudens ražas novākšanu-Apjumības- atzīmējuši ar svinībām. Arī pie mums ciemos bija atnākušas rudens sēnes, ar kurām kopā dziedājām dziesmas, minējām mīklas, skandējām tautasdziesmas. Pārrunājām, ko vēsta tautas ticējumi, kā arī priecājāmies 

par rudens ražas bagātību. Noslēgumā kopīgi pagatavojām dārzeņu salātus. Par paveikto darbu visiem bija liels prieks!

                                                                   

Pirmsskolas skolotāja Iveta Trokša

Pirmsskolas bērni dodas pārgājienā

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

25.septembrī pirmsskolas grupas bērni devās pārgājienā uz Z/S „Ķimenes”.

Pirms došanās pastaigā tika pārrunāti drošības noteikumi  gājienā pa ceļu, kā arī pieklājības noteikumi ,ko jāievēro ciemos.

Pastaigas laikā vērojām nopļautos labības laukus, gājputnus debesīs u.c.

Pastaigas mērķis bija iepazīstināt bērnus  ar zemnieku darbu, pārrunāt tā smagumu un nozīmīgumu,  rosināt vērtēt cilvēku darbu.

Zemnieku sētā bija iespēja aplūkot un paglaudīt aitiņu, teliņu. Pabarojām arī zirdziņus. Gājām pēc olām pie vistiņām. Pārrunājām, ko ēd  dzīvnieciņi. Bērniem ļoti patika ciemošanās zemnieku sētā ar iespēju klātienē redzēt dzīvo radībiņu.                                                                     Pirmsskolas skolotāja Inga Golubcova

Zem dzejas lietussarga

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

  Kopā ar rudens ziedu smaržu skola ietinās dzejas rindu burvībā. Mājturības skolotāju vadībā ātri tika izveidots krāsainais ziedu paklājs.Grūtākais bija pēc tam: nostāties zem dzejas lietussarga un norunāt dzejoli. Ne visiem ir viegli uzstāties publikas priekšā, tāpēc paldies tiem, kas uzdrošinājās, sameklēja, ilustrēja un noskaitīja kādu sev tuvu dzejolīti. Dzejas dienas pasākumu ievadīja un arī pabeidza skolas direktore ar saviem dzejoļiem. Jaunāko klašu skolēni bija  uzrakstīuši dzejolīšus. Puķu dārzā rosoties , arī Austra un Agra mamma sacerēja skaistas dzejas rindas.

Tik saulaina un skaista rudens diena,
Bet bērni klasē domīgi un rātni sēž;
Tie aizrautīgi sacer pantus dzejas dienai
Par to, kas katram mīļš un aizraujošs.
Paldies jums, skolotāj,
Ka mācāt bērnus mīlēt dzeju
Un iedrošināt rakstīt dzejoļus,
Jo skaistāka par siltu atvasaras dienu
Ir bērna dvēsele, kas dzejot māk.
/Dace Stikāne/

Rudens pārgājieni

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

25.septembrī  Miķeļdienas tirdziņš,

pēc tirdziņa  - pārgājiens

“Zelta rudenī ieejot”.

 

Dekšāru pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība no 2020.gada 1.septembra

kartiba

Stundu saraksts

images

Autobusu kustības saraksts

Zvanu saraksts

campas

©2017 Dekšāru pamatskola

Meklēt